Clubmatch inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER voor de clubmatch in Theater de Storm, Haitsma Mulierweg 11 te Winterswijk op zondag 20 januari 2019

S.v.p. het inschrijfformulier duidelijk en correct invullen. Voorkom hierbij fouten en pak de stamboom van uw hond(en) erbij. Het formulier in zijn geheel ingevuld sturen aan: mevr. Geessinck-Geltink, Bocholtsestraat 73, 7102 BV Winterswijk, tel. 0543-516221. E-mail adres: e.geessinck@planet.nl. Aanmelden via website: www.kcwinterswijk.nl is ook mogelijk en heeft onze voorkeur. Het formulier moet vóór 7 januari 2019 ingeleverd zijn.

Inschrijfgeld voor de eerste hond is € 27,50(jonge puppyklas en puppyklas € 22,50).

Elke volgende hond van dezelfde eigenaar € 25,00. (uitgezonderd jongste puppy’s en puppy’s )

Inschrijf formulier clubmatch KC  Winterswijk 2019

 

Dit totaalbedrag dient vóór 7 januari a.s. te worden overgemaakt op banknummer NL16RABO0132.9381.70 ten gunste van de penningmeester Kynologenclub Winterswijk E.O., Bocholtsestraat 73, 7102 BV Winterswijk

Het bestuur verzoekt de inzender/ster goede nota te nemen van het volgende:

 

>Ondergetekende van dit formulier verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven
hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar
voor besmetting, hondenziekte en enig andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen
valt.

>Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich vóór de
Clubmatch van zondag 20 januari 2019 mochten voordoen en dat hij/zij door het inzenden van een hond zich
onderwerpt aan de bepalingen van de Statuten en het reglement van de Raad van Beheer.

De keuringen beginnen om 10.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 te Winterswijk.

> Honden mogen slechts in één klas worden ingeschreven.

> Teneinde de werkzaamheden te beperken, verzoeken wij u dringend het inschrijfgeld bij het aanmelden van uw hond(en) gelijktijdig over te maken op banknummer L16RABO0132.9381.70 t.n.v. de penningmeester Kynologenclub Winterswijk e.o., Bocholtsestraat 73, 7102 BV Winterswijk. Hierbij moet de naam van betaling overeenkomen met de naam van inschrijver!

> Sluitingsdatum is dus 7 januari 2019 of eerder indien het aantal ingeschreven honden is overschreden.

>Uw hond wordt niet ingeschreven, wanneer het inschrijfgeld niet vóór 7 januari a.s. is overgemaakt.

>Kryptorchide of monorchide reuen en honden met oor- of huidaandoening mogen niet worden toegelaten.

>Honden van wie de staart vanwege een medische noodzaak is geamputeerd mogen deelnemen aan dit evenement. Daartoe dient de eigenaar een vraag daarover op het inschrijfformulier te beantwoorden.

>De eigenaar dient in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts waaruit de reden van de medische noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees Dierenpaspoort en voorzien van een datum, stempel, alsmede naam, adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts.

>Het dierenpaspoort dient op verzoek van ringpersoneel c.q. de keurmeester getoond te worden. Misbruik van deze regel wordt via
de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

> Bij inschrijving van meer honden kunnen jongste puppy’s en puppy’s niet als eerste hond worden geteld.

> Ook dit jaar wordt er weer een mooie clubmatchherinnering ter beschikking gesteld.

>Wij hopen dat u onze prijzenkas ook dit jaar niet zult vergeten.

> Alleen de eigenaar met de hond heeft gratis toegang; ieder ander moet entreegeld betalen.

> Inzenders met 3 of meer honden ontvangen een extra toegangsbewijs.

> Er wordt niet volgens volgorde van de catalogus gekeurd.

> Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in De Storm genuttigd worden.

Keurmeesters

Mevr. I.Y. Onstenk
FCI-groep 1   –Herdershonden en Veedrijvers
FCI-groep 2   -Pinschers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden

Mevr. G.M. Stuivenberg
FCI-groep 3  -Terriërs

Mevr. J.P. Dekker
FCI-groep 4  -Dashonden
FCI-groep 5  -Keeshonden en Oertypen
FCI-groep 6  -Lopende honden, Zweethonden en aanverwante rassen
FCI-groep 9  –Gezelschapshonden
FCI-groep 10  -Windhonden

Mevr. F.L. Mensink
FCI-groep 7  -Voorstaande Jachthonden
FCI-groep 8  -Retrievers, Spaniels en Waterhonden

>Alle rassen worden zoveel mogelijk ondergebracht bij keurmeesters, die bevoegd zijn het ras te keuren.

> Mocht het aantal inschrijvingen voor een bepaalde keurmeester teveel zijn wordt een gedeelte ondergebracht
bij een andere keurmeester.

> Honden dienen tussen 08.30 uur en 09.45 uur binnengebracht te worden. Zorg dat u op tijd bent.

> De zaal is om 08.30 uur open.

> U dient het vaccinatieboekje/dierenpaspoort, waaruit blijkt dat uw hond op de juiste wijze gevaccineerd is, bij u te hebben.

> Advertenties Er is een beperkte ruimte in de catalogus beschikbaar. Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact
opnemen met de heer H. Kolenaar, tel. 0543-522796 of e-mail: gjej@kolenaar.net
Aansprakelijkheid
De eigenaar van een hond is zelf aansprakelijk voor de schade die door zijn hond aan derde is toegebracht.

Wij wensen u een succesvolle clubdag toe!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur