CLUBMATCH inschrijfformulier

–> OPGAVE CLUBMATCH is gesloten

S.v.p. het inschrijfformulier duidelijk en correct invullen. Eén inschrijving per hond

Inschrijfformulier clubmatch  KC Winterswijk

BIJLAGE: Het bestuur verzoekt de inzender/ster goede nota te nemen van het volgende:

Kosten inschrijving:
Puppy’s 4-6 mnd en 6-9 mnd € 25.00;
Inschrijving overige klasse € 35.00;
Inschrijving 2e hond € 32,50

> Hij/Zij verklaart voorts geen bezwaar te hebben tegen het verwerken van zijn/haar gegevens per computer uitsluitend voor gebruik door de KC Winterswijk.

> Ondergetekende van dit formulier verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet geleden heeft onder een besmettelijke ziekte, of in een omgeving van besmette dieren is geweest.

>Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de bovenstaande zich vóór de Clubmatch mochten voordoen en dat hij/zij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen van de Statuten en het reglement van de Raad van Beheer.

De keuringen beginnen om 10.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 te 7101 BX Winterswijk.

> Honden mogen slechts in één klas worden ingeschreven.

> Sluitingsdatum is dus  of eerder indien het aantal ingeschreven honden is overschreden.

>Uw hond wordt niet ingeschreven, wanneer het inschrijfgeld niet 48 uur vóór aanvang van de clubmatch a.s. is overgemaakt.

>Kryptorchide of monorchide reuen en honden met oor- of huidaandoening mogen niet worden toegelaten.

>Honden van wie de staart vanwege een medische noodzaak is geamputeerd mogen deelnemen aan dit evenement. Daartoe dient de eigenaar een vraag daarover op het inschrijfformulier te beantwoorden.

>De eigenaar dient in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts waaruit de reden van de medische noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees Dierenpaspoort en voorzien van een datum, stempel, alsmede naam, adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts.

>Het dierenpaspoort dient op verzoek van ringpersoneel c.q. de keurmeester getoond te worden. Misbruik van deze regel wordt via
de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

> Bij inschrijving van meer honden kunnen jongste puppy’s en puppy’s niet als eerste hond worden geteld.

> Ook dit jaar wordt er weer een mooie clubmatchherinnering ter beschikking gesteld.

>Wij hopen dat u onze prijzenkas ook dit jaar niet zult vergeten.

> Alleen de eigenaar met de hond heeft gratis toegang; ieder ander moet entreegeld betalen. Inzenders met 3 of meer honden ontvangen een extra toegangsbewijs.

>Er wordt niet volgens volgorde van de catalogus gekeurd.

>Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in De Storm genuttigd worden.

>Alle rassen worden zoveel mogelijk ondergebracht bij keurmeesters, die bevoegd zijn het ras te keuren.

> Mocht het aantal inschrijvingen voor een bepaalde keurmeester teveel zijn wordt een gedeelte ondergebracht
bij een andere keurmeester.

> Honden dienen tussen 08.30 uur en 09.45 uur binnengebracht te worden. Zorg dat u op tijd bent.

> De zaal is om 08.30 uur open. De keuringsrapporten zijn vanaf 15.00 uur af te halen.

> U dient het vaccinatieboekje/dierenpaspoort, waaruit blijkt dat uw hond op de juiste wijze gevaccineerd is, bij u te hebben.

Aansprakelijkheid
De eigenaar van een hond is zelf aansprakelijk voor de schade die door zijn hond aan derde is toegebracht.

Afgelasten clubmatch
Houdt u er rekening mee dat clubmatch afgelast kan worden door onvoorziene omstandigheden. Dit kan zijn wegens te weinig deelname of door bijvoorbeeld verscherpte maatregelen COVID, of door andere onvoorziene omstandigheden. Het inschrijfgeld wordt dan geretourneerd.

Keurmeesters :

Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 1 Herdershonden en Veedrijvers
Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden
dhr W. Wellens,   Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 3 Terriërs

Dhr. W. Wellens,  Mw. J Dekker,  Mw. Assenmacher- Feyel

FCI-groep 4 Dashonden
Mw. J. Dekker,  Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 5 Keeshonden en Oertypen
Dhr. W. Wellens,   Mw. J. Dekker,   Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 6 Lopende honden, Zweethonden en aanverwante soorten
dhr W. Wellens,  Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 7 Voorstaande Jachthonden
Dhr. W. Wellens,  Mw. J. Dekker,  Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 8 Retrievers, Spaniels en waterhonden
Dhr. W. Wellens,   Mw. J. Dekker,  Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 9 Gezelschapshonden
Mw. Assenmacher- Feyel FCI-groep 10 Windhonden

Wij wensen u een succesvolle clubdag toe!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de KC Winterswijk e.o.