Uithoudingsvermogen proef (UV)

De afkorting UV staat voor UithoudingsVermogen. Het is een K.C. Winterswijk clubexamen en kent daarmee geen landelijke erkennig. Desalniettemin, is het een leerzame en leuke training om samen met uw hond te volgen. 

Om deel te nemen aan de UV-proef en training, is een A-diploma en een hond (en baas) in goede gezondheid nodig.  Wij raden u daarom aan, uw hond, voordat u deelneemt aan de UV-proef te laten onderzoeken door een dierenarts, om eventuele gezondheidsrisico’s voor uw hond zo veel mogelijk uit te sluiten.

Tevens heeft de K.C. Winterswijk om de gezondheidsrisico’s voor honden te beperken een minimumleeftijd voor deelnemende honden van 16 maanden en een maximumleeftijd van 6 jaar op de dag van het examen vastgesteld.

De UV – proef bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

• een fietsgedeelte
• een appel oefening

De fietsafstand tijdends de proef bestaat uit drie gedeeltes met een totaalafstand van 20 km. Om te slagen, dient de hond een afstand van 20 km naast de fiets af te leggen en hij moet daarbij een gemiddelde snelheid aanhouden die tussen de 11 en 15 km ligt.

Achtereenvolgens wordt er 8, 7 en tenslotte 5 km afgelegd. Na iedere afstand is er een verplichte pauze van 15 minuten. Tijdens deze pauzes worden de voetzolen en de staat van vermoeidheid door inspanning van de hond door de instructeur gecontroleerd. Als het oordeel van de instructeur positief is, mogen de hond en de baas door naar het volgende onderdeel. Na de laatste pauze is er nog een lichte appel-oefening.

Door de appeloefening wordt vastgesteld of de hond na een behoorlijk zware lichamelijke inspanning nog in staat is om attent te kunnen volgen. Om te slagen dienen hond en baas alle onderdelen met goed gevolg af te leggen.Honden die slagen ontvangen een club-certificaat.

De groepstrainingen voor de UV-proef worden gegeven, ter ondersteuning van de conditieopbouw van de hond en om de hond te laten wennen aan langdurige inspanning in groepsverband. Deze trainingen volstaan echter niet, om de UV-proef te halen. Thuis goed en gecontroleerd trainen is hiervoor van groot belang. Als u deelneemt aan de UV-trainingen en -proef, ontvangt u een speciaal ontwikkeld trainingsschema, dat u goed op weg helpt.

Kortom, fietst u graag met uw hond, vindt u het leuk om eens het buitengebied van Winterswijk te verkennen en daarnaast te werken naar een club-certificaat, aarzel dan niet en geef u op om deel te nemen aan deze cursus.

Voor vragen over de UV – proef kunt u contact opnemen met:

Wim Wieskamp
Telefoon: 0543-516243
of
Harry Kolenaar
Telefoon: 0543-522796

uv_1[1]