Uithoudingsvermogen proef (uv)

De afkorting UV staat voor UithoudingsVermogen. Het is een KCW-clubexamen.

De UV – proef bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

• een fietsgedeelte
• een appel oefening

De fietsafstand bestaat uit 3 gedeeltes met een totaalafstand van 20 km. De hond dient een afstand van 20 km naast de fiets af te leggen en hij moet daarbij een gemiddelde snelheid aanhouden die tussen de 11 en 15 km ligt.

Achtereenvolgens wordt er 8, 7 en tenslotte 5 km afgelegd. Na iedere afstand is er een verplichte pauze van 15 minuten. Tijdens deze pauzes worden de voetzolen van de hond door de instructeur
gecontroleerd of deze niet stuk gelopen zijn. Na de laatste pauze is er nog een lichte appel-oefening.

De UV – proef is dusdanig dat een A-diploma toereikend is om te kunnen slagen. Middels de appel oefening kan worden vastgesteld of de hond na een behoorlijk zware lichamelijke inspanning nog in
staat is om attent te kunnen volgen.

Honden die de voetzolen stuk lopen of die duidelijke tekenen van vermoeidheid vertonen en niet kunnen voldoen aan het vereiste tempo worden door de instructeur uitgesloten van verdere deelname. Honden die slagen ontvangen een club-certificaat.
De training voor de UV – proef moet grotendeels thuis gebeuren (hiervoor ontvangt u van ons een trainingsschema). Daarnaast wordt er diverse malen met de groep getraind. Vooral de groepstraining is bijzonder belangrijk omdat de honden in een groep anders reageren dan wanneer zij alleen met hun baas onderweg zijn.

Uitstekend (thuis) getrainde honden zouden zich in een groep binnen 5 km door ongewenst gedrag totaal uit kunnen putten waardoor een vervolg van de UV – proef onmogelijk wordt. Dit geldt zowel voor de trainingen alsmede voor het examen. Trainen voor een UV – examen kan in principe met iedere hond en kan uitstekend gecombineerd worden met iedere andere training. Het is geen enkel probleem om bijvoorbeeld een GG – training of behendigheid te doen en daarnaast te trainen voor de UV – proef. Zoals reeds vermeld is het UV – examen een vrij zware proef. Om deze reden dient iedere hond voor aanvang van de training door de dierenarts onderzocht te worden. Uiteraard is dit geen 100% garantie dat uw hond de UV – proef kan volbrengen, hiervoor zult u toch eerst met uw hond moeten trainen.

Niet alle honden mogen deelnemen aan het UV – examen, er zijn leeftijdsgrenzen. De minimumleeftijd van de hond moet op de dag van het examen 16 maanden zijn terwijl de maximumleeftijd 6 jaar is.

Daarnaast moeten uiteraard de gezondheid en de conditie van de hond in orde zijn. Fietst u graag met uw hond, vindt u het leuk om eens het buitengebied van Winterswijk te verkennen en daarnaast te werken naar een club-certificaat, aarzel dan niet en geef u op om deel te nemen aan deze cursus.

Voor vragen over de UV – proef kunt u contact opnemen met:

Wim Wieskamp
Telefoon: 0543-516243
of
Harry Kolenaar
Telefoon: 0543-522796

uv_1[1]