FCI Obedience B-1-2-3

FCI Obedience Beginners
Als u de B-cursus met goed gevolg heeft afgesloten, kunt u deelnemen aan de cursus FCI Obedience Beginners. Alle FCI Obedience cursussen vallen onder auspiciën van de Raad van Beheer. U ontvangt bij het slagen voor deze cursussen dus een officieel landelijk erkend diploma. Voor de actuele eisen, gesteld aan het voor FCI Obedience Beginners examen, verwijzen wij U naar de website van de RvB: FCI beginners
(programma voor FCI Obedience Beginners vanaf blz. 2)

FCI Obedience 1
Honden, die geslaagd zijn voor het examen FCI Obedience Beginners kunnen gaan trainen voor het FCI Obedience 1 examen.                              Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de website van de RvB: FCI O1 (programma voor FCI Obedience Klasse 1 vanaf blz. 12)

FCI Obedience 2
Om deel te kunnen nemen aan dit examen moet men in het bezit zijn van het FCI Obedience 1 diploma.   Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de website van de RvB:   FCI O2 (programma voor FCI Obedience Klasse 2 vanaf blz. 20)

FCI Obedience 3
Om deel te kunnen nemen aan dit examen moet men in het bezit zijn van het FCI Obedience 2 diploma. Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de website van de RvB :FCI O3 (programma voor FCI Obedience Klasse 3 vanaf blz. 33)