FCI I, II & III

FCI Obedience Beginners
Als u de B-cursus met goed gevolg heeft afgesloten kunt u deelnemen aan de cursus FCI Obedience
Beginners. Deze cursus valt onder auspicien van de Raad van Beheer. U ontvangt bij het slagen van
deze cursus een officieel landelijk erkend diploma. Het examen is een landelijk examen en hiervoor
wordt een bevoegd keurmeester uitgenodigd. Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen
wij U naar de webside van de RvB. ( klik op de
link ):Link beginners

FCI Obedience 1
honden, die geslaagd zijn voor het examen FCI Obedience Beginners kunnen gaan trainen voor het FCI Obedience 1 examen. Dit is een landelijk examen en hiervoor wordt een bevoegd keurmeester uitgenodigd. Cursisten die slagen voor het FCI Obedience 1 examen krijgen een officieel erkend
diploma. Het examen is een landelijk examen en hiervoor wordt een bevoegd keurmeester
uitgenodigd. Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de webside van de RvB.
( klik op de link ):Link 1

FCI Obedience 2
Om deel te kunnen nemen aan dit examen moet men in het bezit zijn van het FCI Obedience 1
diploma.Ook het FCI Obedience 2 examen is een landelijk examen en hiervoor wordt ook een bevoegd
keurmeester uitgenodigd. Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de webside

van de RvB. ( klik op de link ):Link 2

FCI Obedience 3
Om deel te kunnen nemen aan dit examen moet men in het bezit zijn van het FCI Obedience 2
diploma. Ook het FCI Obedience 3 examen is een landelijk examen en hiervoor wordt een bevoegd
keurmeester uitgenodigd. Voor de actuele eisen, gesteld aan dit examen, verwijzen naar de webside

van de RvB. ( klik op de link ):Link 3