Privacy beleid en Disclaimer

U VINDT HIER ONS PRIVACY BELEID

DISCLAIMER
Deelname aan evenementen die door de vereniging georganiseerd zijn, betekent dat u de vereniging toestemming geeft om beeldmateriaal waarop u, uw gezinsleden, meegenomen introducees, uw hond(en) etc. voorkomen, te gebruiken op haar website, Facebookpagina, fotopagina en alle overige mediazaken die de vereniging als communicatievormen hanteert.
Bezoekers en leden die voorkomen op film- en beeldmateriaal van de vereniging aan de vereniging beschikbaar gesteld film- en beeldmateriaal stemmen er mee in dat deze gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de vereniging, zonder hier verdere voorwaarden aan te verbinden.
Bezoekers en leden die beeldmateriaal ter beschikking van de vereniging stellen, of deze in- of toezenden, stemmen ermee in dat dit materiaal door de vereniging gebruikt wordt op haar website, Facebookpagina, fotopagina en alle overige mediazaken die de vereniging als communicatievormen hanteert, zonder hier verdere voorwaarden aan te verbinden en doen daarmee ook afstand van eventueel auteursrecht.
De vereniging en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook – voor verlies, diefstal of ontvreemding van waardepapieren zoals geld, bankpas of creditcard, identificatiepapieren of persoonlijke eigendommen. De vereniging en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan personen of dieren, veroorzaakt door enig persoon of dier tijdens een door de vereniging georganiseerd evenement. Deelnemers en leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag en de gezondheid van hun hond(en).  

Privacy Beleid KC Winterswijk