Discliamer

Disclaimer
Deelname aan evenementen die door de vereniging georganiseerd zijn, betekent
dat u de vereniging toestemming geeft om materiaal waarop u, uw gezinsleden,
meegenomen introducees, uw hond(en) etc. etc. voorkomen, te gebruiken op
haar website, facebookpagina, fotopagina en alle overige mediazaken die de
vereniging als communicatievormen hanteert.
Bezoekers en leden die voorkomen op film- en beeldmateriaal van de vereniging/
aan de vereniging beschikbaar gesteld film- en beeldmateriaal stemmen er mee
in dat deze gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de vereniging,
zonder hier verdere voorwaarden aan te verbinden.
Bezoekers en leden die beeldmateriaal ter beschikking van de vereniging stellen,
of deze in- of toezenden, stemmen ermee in dat dit materiaal door de vereniging
gebruikt wordt op haar website, facebookpagina, fotopagina en alle overige
mediazaken die de vereniging als communicatievormen hanteert, zonder hier
verdere voorwaarden aan te verbinden en doen daarmee ook afstand van
eventueel auteursrecht.
De vereniging en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld –
in welke vorm dan ook – voor verlies, diefstal of ontvreemding van
waardepapieren zoals geld,bankpas of creditcard, identificatiepapieren of
persoonlijke eigendommen.
De vereniging en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor letsel aan personen of dieren, veroorzaakt door enig persoon of dier tijdens
een door de vereniging georganiseerd evenement. Deelnemers en leden zijn zelf
verantwoordelijk voor het gedrag en de gezondheid van hun hond(en).