Cursussen

Algemene informatie cursussen

Om deel te kunnen nemen aan onze cursussen moet u lid zijn van onze vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar. Inschrijven voor cursussen kan uitsluitend op door ons georganiseerde inschrijfavonden. De minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar.  Naast het lidmaatschap betaalt u voor deelname aan de cursus per hond. De data van deze avonden treft u aan op de pagina Agenda & Nieuws. De data worden ruim tevoren bekend gemaakt.

Voor opgave en prijzen betreffende het diverse cursusaanbod, neemt u contact op met Astrid van Schie: 0543-520573.

Verder verwachten van wij u dat u uw hond recent ingeënt is, voordat u op het veld komt (zorg dat u een entingsbewijs kunt tonen indien gevraagd). Dit om eventuele ziektes te voorkomen. Tevens wil het bestuur uw aandacht vestigen op uw aansprakelijkheid voor uw hond(en), tijdens alle door de K.C. te organiseren evenementen. Mocht u niet zeker weten of uw hond wel W.A. verzekerd is, dan raden wij u aan u hierover te laten informeren door uw verzekering.

De cursussen worden op verschillende dagen gegeven. De seizoenen zijn als volgt opgebouwd:

 

Seizoen Welke cursussen Waar Opmerking(en)
Begin april – eind juni Puppy, A, B, GG-Beginners,
GG-I t/m III, Behendigheid,
Veld Kynologenclub  
Begin september – eind november Puppy, A, B, GG-Beginners,
GG-I t/m III, Behendigheid, Ringtraining,
Veld Kynologenclub Ringtraining in Café Den Tappen
Half januari – eind maart Puppycursus en A – cursus         

Uithoudingsvermogen (UV-proef)

Hal fam. Harbers UV-veld KC