Wintermaanden

Winterswijk november 2019

Beste hondenvrienden,    

Na een korte stop beginnen wij op maandag 14 januari 2019 weer met de cursussen. In de wintermaanden gaan wij alleen door met de puppycursus en de A-cursus voor beginners. Deze cursussen bestaan uit 9 lessen en een examen, en worden gegeven in de hal bij:
Fam.Harbers Meenkmolenweg 10 7119 AH Winterswijk-Corle
De kosten zijn € 40,00 voor deze cursus.

U moet wel lid zijn/worden van de kynologenclub om deel te kunnen
nemen aan deze cursussen. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar (t/m 31-12-2019.) U bent lid tot wederopzegging van het lidmaatschap, die schriftelijk of via E-mail moet geschieden.
U kunt zich op Maandag 7 januari 2019 van 20.00 uur tot 21.00 uur opgeven in het clubgebouw op het veld van: KC-Winterswijk Adres: Frerikshof 7 7103 CD Winterswijk. De indeling van de cursussen vindt u op de achterzijde, of als bijlage in de mail.

Wij verwachten dat u uw hond(en) goed laat enten, voordat u aan de training deelneemt. Tevens wil het bestuur uw aandacht vestigen op uw aansprakelijkheid voor uw hond(en) tijdens alle door de
vereniging te organiseren evenementen.
Vanaf half februari willen wij weer starten met een Uithoudingsvermogen proef (UV-proef). Deze cursus bestaat
uit 5 lessen op de zondagmorgen om de andere week. Onder begeleiding van twee instructeurs wordt er getraind met de hond aan de fiets volgens een opbouwend schema. Na 10 weken moet men in staat zijn 20 km. af te leggen in 3 trajecten: 7 km. Fietsen, kwartier rust, 7 km. Fietsen, kwartier rust en daarna de laatste 6 km.
Daarna volgt er nog een appèloefening.

Aan het eind van de cursus is er een KC Winterswijk examen door de Commissie van de KC. De hond moet op de dag van het examen min. 16 maanden en mag max. 6 jaar oud zijn. De kosten van deze cursus zijn € 45,00. Dit is inclusief het KCW-examen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Wieskamp, tel. 0543-516243

Wij maken u tevens nog attent op onze clubmatch, gehouden op zondag 20 januari 2019 in Theater:
De Storm in Winterswijk. U kunt nog inschrijven via het inschrijfformulier op de website: www.kcwinterswijk.nl
Ringtrainingsavonden zijn: 29 Nov.; 13Dec.; 27 Dec.; 10 Jan. en 17 januari 2019 bij Den Tappen in Miste om 19.30 uur.

Als bezoeker bent u natuurlijk ook van harte welkom op de clubmatch.

Tot slot wens ik u namens het bestuur, het instructeursteam en alle verdere medewerkers van de Kynologenclub
een zeer voorspoedig 2019!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de KC winterswijk,